Liên lạc

Hy vọng trang web này có thể đem lại thông tin đầy đủ và chân thật về nhà văn Trần Hoài Dương, với tài năng và nhân cách nhận được yêu thương của bè bạn và người đọc.

Chúng tôi mong nhận được góp ý, và tư liệu, hình ảnh về nhà văn. Thư từ liên lạc xin gửi cho con trai nhà văn, Trần Lê Quỳnh, theo địa chỉ email tranhoaiduong.archive@gmail.com .

Chân thành cảm ơn độc giả đã thăm trang web.