Giới thiệu về trang web này

Trần Hoài Dương - Vẫn còn một miền xanh thẳm,
Trần Hoài Dương – Vẫn còn một miền xanh thẳm

Năm 2011, sau khi nhà văn Trần Hoài Dương qua đời, bè bạn đã làm một cuốn sách, Trần Hoài Dương – Vẫn còn một miền xanh thẳm, ghi lại cảm xúc ngay lúc nghe tin nhà văn đi xa.

Cuốn sách Trần Hoài Dương – Con người Tác phẩm – được hoàn thành năm 2015, tập hợp những tình cảm mà bạn bè và gia đình viết về nhà văn, đồng thời chọn lọc một phần những tác phẩm đã in và chưa công bố.

Cuốn sách Trần Hoài Dương – Con người Tác phẩm

Đánh dấu 10 năm ngày mất của nhà văn, trang web Tranhoaiduong.com ra mắt, do con trai nhà văn, Trần Lê Quỳnh, thực hiện.

Trang web đưa lên mạng các bài viết từ hai cuốn sách trên, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu, hình ảnh. Người thân và bè bạn của nhà văn đã nhiệt tình giúp đỡ, tập hợp tư liệu, để trang web có thể lưu giữ kỷ niệm về một nhà văn đôn hậu, được nhiều người quý trọng.

Thư từ liên lạc xin gửi cho con trai nhà văn, Trần Lê Quỳnh, theo địa chỉ email tranhoaiduong.archive@gmail.com .

Chân thành cảm ơn độc giả đã thăm trang web.

 

Chia sẻ với bạn bè trên mạng