Tặng Trần Hoài Dương

Hoàng Hưng

Ảnh: Trần Bắc Quỳ và nhà thơ Hoàng Hưng (khoảng 1964)
Ảnh: Trần Bắc Quỳ và nhà thơ Hoàng Hưng (khoảng 1964)

Có những người tìm ra biển ngày giông
Mưa chợt đến chợt đi, biển sầm biển sáng.
Dáng người nhảy sóng, nhảy sóng
Thèm khát sống một ngày.
Giông tan từ tận ngoài xa lắm.
Chân sóng có nỗi buồn
Nỗi buồn mọc và đổ.
Gió dài không muốn về.


Nguồn: Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *